Avskaffa hemlösheten med Bostad först

Bostad först erbjuder människor i hemlöshet möjlighet till permanent boende i egen lägenhet. Bostad först har visat sig vara betydligt effektivare än andra metoder när det gäller att minska hemlösheten.

Ett tankesätt som utmanar

Bostad först växte fram i Nordamerika på 90-talet och fick snart spridning i Europa. Sedan 2010 har den etablerats i ett antal kommuner i Sverige. Den bärande idén är att människor i hemlöshet omedelbart ska erbjudas långsiktigt boende i egen lägenhet och med det som bas kunna stärka sin förmåga att hantera det som hindrat dem från att få ett eget hem. Synsättet utmanar den gängse filosofin inom socialtjänsten, som bygger på att man ska ”förtjäna” sitt eget boende genom att uppfylla olika krav, exempelvis hålla sig drogfri och gå i behandling.

Pilotutbildning i Bostad först

Arbetar du med eller är intresserad av Bostad först? Sveriges stadsmissioner bjuder nu, i samarbete med Lunds universitet, in dig till en pilotutbildning där du får möjlighet att utveckla din kompetens i modellen. Vi utgår från den nyligen översatta europeiska handboken för Bostad först.

Tid och plats

17-19 oktober i Linköping

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri. Måltider och boende ingår.

Anmälan

Skicka din anmälan till info@bostadforst.se senast den 10 september.

Ange: namn, funktion, organisation samt kontaktuppgifter. Vi återkommer till dig efter din anmälan.

Ladda ner programblad med mer information (pdf) Stöd med medkänsla för att stärka egenmakt

Stöd med medkänsla för att stärka egenmakt

Den person som får en lägenhet inom ramen för Bostad först, uppmuntras att tillsammans med en stödperson formulera hur den vill komma tillbaks till ett självständigt och socialt integrerat liv. Utifrån detta erbjuds sedan den boende, om denne så önskar, olika insatser för att komma till rätta med sitt missbruk eller psykiska ohälsa. Boendet hålls strikt isär från alla former av behandling och den boende kan tacka nej till föreslagna insatser utan att förlora sin lägenhet. Det sociala stöd som erbjuds personen sker på dennes egna villkor.

Grundprinciperna

Bostad Först sammanfattas i åtta grundprinciper:

Bostad först handbok
Ladda ner handboken för Bostad först

En satsning för att stärka Bostad först

Riksföreningen Sveriges stadsmissioner driver nu i samarbete med Lunds universitet och med stöd från Postkodlotteriet ett projekt för att sprida och fördjupa kunskapen om Bostad först-metoden.

Kontakt

Vill du veta mer om Bostad först och vår satsning eller beställa handboken? Kontakta projektledare Jan Ström.

Jan Ström
info@bostadforst.se
070-948 19 16.